Gweithdai a Dysgu

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl sy’n dod at ei gilydd i fwynhau eu
Darllen Mwy

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

PentreFfestNoz
Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw gan fandiau gwadd, artistiaid preswyl ac ensemble gweithdy
Darllen Mwy

PentreFfestNoz

Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau Osborne. Gitarau acwstig, mandolau, bwsicis a mandolinau wedi eu gwneud â llaw. Hefyd yn arbenigo mewn cyrsiau
Darllen Mwy

Osborne Guitars & Mandolins

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg
Darllen Mwy

Robin Huw Bowen

Sammie Bond
Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng Nghwm Tawe Uchaf ac yn West Cross ger
Darllen Mwy

Sammie Bond

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind St Andrews Methodist Church, Caerphilly Rd, Birchgrove, Cardiff.
Darllen Mwy

Ruff Folk Dance Club

Steve Killick
Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n adrodd storïau sy’n deillio o draddodiadau doethineb y
Darllen Mwy

Steve Killick

Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru. Mae’r safle yn cynnwys
Darllen Mwy

Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River.
Darllen Mwy

Whiskey River

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness to every performance, with a superb mixture of
Darllen Mwy

Bethan Nia

Anne Lister
Fe magwyd i yng Nghaerdydd, dwi wedi byw yn Lyon, Ffrainc a Llundain, a nawr dwi’n hapus wedi setlo nôl
Darllen Mwy

Anne Lister

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y dysgwr sy’n addas ar gyfer pob oedran a
Darllen Mwy

Aidan Sheehan

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org