Gweithdai a Dysgu

Christine Watkins
Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), mewn nifer o leoliadau gwahanol ynghyd ag eraill
Darllen Mwy

Christine Watkins

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru. Ynghyd a’i
Darllen Mwy

Holly Robinson

Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ddwyieithiog, ac yn cynnwys cerddoriaeth a chân yn
Darllen Mwy

Tamar Eluned Williams

Mair Tomos Ifans
Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd yn cyfansoddi caneuon gwreiddiol. Telynores. Adrodd Straeon Gwerin
Darllen Mwy

Mair Tomos Ifans

Burum
Addasiadau jazz o alawon gwerin Cymraeg
Darllen Mwy

Burum

Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert. Maent yn dehongli cerddoriaeth a barddoniaeth
Darllen Mwy

Bragod

Calan
Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol.
Darllen Mwy

Calan

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu
Darllen Mwy

Carl Gough

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng
Darllen Mwy

Clocs Canton

Dave Parsons
Dance tutor and caller.
Darllen Mwy

Dave Parsons

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio
Darllen Mwy

Dawnswyr Tanat

Delyth Jenkins
One of Wales' leading Celtic harpists
Darllen Mwy

Delyth Jenkins

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.
Darllen Mwy

Delyth & Angharad

Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban byd, yn enwedig o’r Mabinogi a chwedlau sy’n
Darllen Mwy

Fiona Collins

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw fel rhan o gyfansoddiadau crefftus.
Darllen Mwy

Foxglove Trio

Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau aflwyddiannus, caneuon sydd fel arfer yn deillio o’r
Darllen Mwy

Guto Dafis

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ym Mro Morgannwg, yn y Festival
Darllen Mwy

Guto Dafis

Harriet Earis
Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd wobr Llwyfan Agored Danny Kyle yn Celtic Connections
Darllen Mwy

Harriet Earis

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org