Gwasanaethau Cerddoriaeth

Mwnci Studios
Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig ...
Darllen Mwy

Mwnci Studios

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ...
Darllen Mwy

Holly Robinson

Marcus Music
‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu ...
Darllen Mwy

Marcus Music

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
Darllen Mwy

Nial Cain

Rees Wesson
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n ...
Darllen Mwy

Rees Wesson

Stiwdio Felin Fach
Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu ...
Darllen Mwy

Stiwdio Felin Fach

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y ...
Darllen Mwy

Aidan Sheehan

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org