Defnydd o’r Wefan

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan

Weithiau casglwn wybodaeth ddienw am ymweliadau â’n gwefan i wella’n gwasanaeth.

Er enghraifft, gallem gadw cofnod o’r lleoedd yr ymwêl pobl â hwy a mesuro gweithgarwch ymwelwyr ar ein gwefan ond mewn ffyrdd sy’n cadw’r wybodaeth yn ddienw.

I wella’n gwefan mesurwn nifer yr ymwelwyr â pharthau gwahanol.

O bryd i’w gilydd dadansoddwn y data hwn i fesuro’r defnydd ar ein gweinyddion, nifer y tudalennau yr ymwelir â hwy a lefel y galw arnynt a’r pynciau sydd o ddiddordeb. Mae’n bosibl y cedwir y cofnodion hyn am byth a’u defnyddio ar unrhyw adeg ac mewn unrhyw ffordd i atal tanseilio diogelwch a sicrhau uniondeb y data ar ein gweinyddion.

Defnyddiwn wahanol dechnolegau i’w wneud, ac un ohonynt yw ‘cwcis’. Elfen o ddata yw cwci y gall y wefan ei hanfon at eich porydd y gellid ei gadw ar eich gyrrydd caled.

Defnyddiwn cwcis i wneud hyn: 5 cwci trydydd parti a osodir gan Google Analytics gyda data archwilio gwefannau.

Ni ddefnyddiwn y wybodaeth i dargedu hysbysebion neu drosglwyddo data i unrhyw rai eraill. Bydd y wefan yn gweithio heb gwcis Google. I ddiffodd cwcis Gwgl yn eich porydd, dilynwch y ddolen hon.

Gosodwn ‘1’ sef cwci parti cyntaf i drafod dewis iaith ac unrhyw ail-lwytho ffurflenni. Mae’n fodd hefyd i arddangos Lleolyddion Adnoddau Unffurf i wneud dolenni gwefannau’n haws eu cyfathrebu. Nid ystyrir y cwci person cyntaf yn un dewisol.

I gael gwybod rhagor, ewch i – http://www.aboutcookies.org/

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org