Dawns

Twmpathology Ceilidh Band
Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt mewn arddull fywiog ar
Darllen Mwy

Twmpathology Ceilidh Band

Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru. Mae’r safle yn cynnwys
Darllen Mwy

Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ceilidhs a thwmpathau llwyddiannus. Mae’r band craidd yn
Darllen Mwy

Band y Braichmelyn

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent
‘Rydym yn cwrdd bob nos Fercher, rhwng 7.30 a 9.30yh yn yr ystafell achlysuron yng Nghlwb Casgwent, 10 Moor St,
Darllen Mwy

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent

Aderyn Prin
Band Twmpath a Band Ceilidh prysuraf Ogledd Cymru yw Aderyn Prin.
Darllen Mwy

Aderyn Prin

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org