Dawns

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru. Ynghyd a’i
Darllen Mwy

Holly Robinson

Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru
Darllen Mwy

Mouton

Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru yw Jess Ward. Mae ei cherddoriaeth yn gymysgedd o alawon prydferth, caneuon
Darllen Mwy

Jess Ward

Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr
Darllen Mwy

Calennig

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd
Darllen Mwy

Cat’s Claw

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng
Darllen Mwy

Clocs Canton

Dave Parsons
Dance tutor and caller.
Darllen Mwy

Dave Parsons

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio
Darllen Mwy

Dawnswyr Tanat

Gwerinwyr Gwent
‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r
Darllen Mwy

Gwerinwyr Gwent

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos Fercher am 8 o’r gloch o fis Hydref
Darllen Mwy

Isca Morris

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru
Darllen Mwy

Juice

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety of excellent bands in west Wales.
Darllen Mwy

Jules Rutter

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl sy’n dod at ei gilydd i fwynhau eu
Darllen Mwy

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

PentreFfestNoz
Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw gan fandiau gwadd, artistiaid preswyl ac ensemble gweithdy
Darllen Mwy

PentreFfestNoz

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band based in Cardiff.
Darllen Mwy

Pluck & Squeeze

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind St Andrews Methodist Church, Caerphilly Rd, Birchgrove, Cardiff.
Darllen Mwy

Ruff Folk Dance Club

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb Chwaraeon a Chymdeithasu, Ysbyty Athrofa Cymru, Caerdydd (fel
Darllen Mwy

Ruff Ceilidhs

The Widders
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd.
Darllen Mwy

The Widders

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org