Cerddorion / Bandiau

Gentle Good
Enw lwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw The Gentle Good ...
Darllen Mwy

Gentle Good

Georgia Ruth
Daw Georgia Ruth o Aberystwyth yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd ...
Darllen Mwy

Georgia Ruth

Girl and a Harp
Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro ar gael fel artist unigol ...
Darllen Mwy

Girl and a Harp

Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau aflwyddiannus, caneuon sydd ...
Darllen Mwy

Guto Dafis

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ym ...
Darllen Mwy

Guto Dafis

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
Darllen Mwy

Gwenan Gibbard

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging once again, enjoy! ...
Darllen Mwy

Gwerinos

Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym ...
Darllen Mwy

Gwilym Bowen Rhys

Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd wastad â’i golygon ...
Darllen Mwy

Gwyneth Glyn

Harriet Earis
Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd wobr Llwyfan Agored ...
Darllen Mwy

Harriet Earis

Henry Marten's Ghost
Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol ...
Darllen Mwy

Henry Marten’s Ghost

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw ...
Darllen Mwy

Holly Robinson

Jamie Smith's Mabon
Cerddoriaeth wreiddiol, rhyng-geltaidd, y byd, wedi’i chyfansoddi gan arweinydd y band, yr acordionydd Jamie Smith, ...
Darllen Mwy

Jamie Smith’s Mabon

Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru yw Jess Ward. Mae ei cherddoriaeth yn ...
Darllen Mwy

Jess Ward

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith
Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith yw un o’r deuawdau orau sydd wedi dod i’r amlwg ...
Darllen Mwy

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
Darllen Mwy

Juice

Juliette Bell Salter
Mae Julliette Bell Salter yn cyfansoddi a perfformio gwerin gyfoes mewn digwyddiadau a gwyliau ...
Darllen Mwy

Juliette Bell Salter

Kizzy Crawford
Mae Kizzy Meriel Crawford yn siaradwr Cymraeg a dechreuodd ei gyrfa unigol dim ond ychydig ...
Darllen Mwy

Kizzy Crawford

Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin ...
Darllen Mwy

Les Barker

Linda Griffiths
Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, a gwreiddiau ei ...
Darllen Mwy

Linda Griffiths

Lleuwen Steffan
Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig yn y Gymraeg ...
Darllen Mwy

Lleuwen Steffan

Lowri Evans
Lowri's songs take their musical colours from a broad palette that includes folk, country and ...
Darllen Mwy

Lowri Evans

Maelog
Mae Maelog yn fand o Gaerdydd sy’n perfformio cerddoriaeth sy’n gymysgedd o gerddoriaeth o Galicia ...
Darllen Mwy

Maelog

Mair Tomos Ifans
Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd yn cyfansoddi caneuon ...
Darllen Mwy

Mair Tomos Ifans

Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru ...
Darllen Mwy

Mouton

Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac ...
Darllen Mwy

Nath Trevett

Never Mind The Bocs
Rydym yn dod â flas newydd i alawon a ganeuon Cymraeg. Wrth gwrs, os ydych ...
Darllen Mwy

Never Mind The Bocs

Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia ...
Darllen Mwy

Ofelia

Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh ...
Darllen Mwy

Off-the-Cuff

Olion Byw
Olion Byw yw Lucy Rivers a Dan Lawrence, yn cyfuno ffidil, gitâr, mandolin a llais ...
Darllen Mwy

Olion Byw

Pat Smith a Ned Clamp
Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu cyflwyno yn fedrus ...
Darllen Mwy

Pat Smith a Ned Clamp

Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn ...
Darllen Mwy

Patrobas

Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy'n byw yng Nghaernarfon. Ganed yn Hong Kong ...
Darllen Mwy

Paul Bodwyn Green

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral Caernarfon yng Ngogledd ...
Darllen Mwy

Plu

Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ac aml-offerynwr Kate ...
Darllen Mwy

Rag Foundation

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
Darllen Mwy

Robin Huw Bowen

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org