Cerddorion / Bandiau

9 Bach
Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn cael eu canu ...
Darllen Mwy

9 Bach

Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn dri cerddor blaenllaw ...
Darllen Mwy

Alaw

Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996. Maent yn perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
Darllen Mwy

Allan yn y Fan

Anne Lister
Fe magwyd i yng Nghaerdydd, dwi wedi byw yn Lyon, Ffrainc a Llundain, a nawr ...
Darllen Mwy

Anne Lister

Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976 ...
Darllen Mwy

Ar Log

Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon stor o alawon ...
Darllen Mwy

Arfon Gwilym

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth a chaneuon o ...
Darllen Mwy

Ben Robertson

Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau'r bandiau Colorama a Plu. Rhyddhawyd ei sengl gyntaf ‘Danybanc’ yn ...
Darllen Mwy

Bendith

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness to every performance, ...
Darllen Mwy

Bethan Nia

Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau lais mewn harmoni ...
Darllen Mwy

Blanche Rowen & Mike Gulston

Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert. Maent ...
Darllen Mwy

Bragod

Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ...
Darllen Mwy

Brenig

Brigyn
Mae BRIGYN yn fand pop/gwerin melodic wedi ei ffurfio gan y brodyr Ynyr ac Eurig ...
Darllen Mwy

Brigyn

Burum
Addasiadau jazz o alawon gwerin Cymraeg ...
Darllen Mwy

Burum

Cajuns Denbo
Cajun Cymreig! O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana ...
Darllen Mwy

Cajuns Denbo

Calan
Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol ...
Darllen Mwy

Calan

Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ...
Darllen Mwy

Calennig

Carreg Lafar
"Mae'r cerddoriaeth yn wyllt, gyda'r drymiau yn dwrdio a'r ffliwt yn mynd syth at y ...
Darllen Mwy

Carreg Lafar

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd ...
Darllen Mwy

Cat’s Claw

Catrin O'Neill
Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei mamiaith Gymraeg, at ...
Darllen Mwy

Catrin O’Neill

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
Darllen Mwy

Chris Jones

Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ...
Darllen Mwy

Cowbois Rhos Botwnnog

Cynefin
Magwyd Owen Shiers yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol o amryw o ...
Darllen Mwy

Cynefin

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
Darllen Mwy

Delyth & Angharad

Delyth Jenkins
One of Wales' leading Celtic harpists ...
Darllen Mwy

Delyth Jenkins

Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr ...
Darllen Mwy

Delyth McLean

Dragon's Breath
Mae Dragon's Breath, sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru, yn chwarae cerddoriaeth ddawns draddodiadol ...
Darllen Mwy

Dragon’s Breath

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn hyn ac yn ...
Darllen Mwy

Dylan Fowler

Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band yw caneuon hanesyddol ...
Darllen Mwy

Elfen

Elin y Delyn
Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol wych a ...
Darllen Mwy

Elin y Delyn

Elinor Evans
Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn dilyn gorffen ei ...
Darllen Mwy

Elinor Evans

Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon Menai yng Nghaernarfon ...
Darllen Mwy

Eve Goodman

Ffonic
Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ac yn ychwanegu ...
Darllen Mwy

Ffonic

Ffynnon
Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau a thirwedd Cymru ...
Darllen Mwy

Ffynnon

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw fel rhan o ...
Darllen Mwy

Foxglove Trio

Loading...

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org