Vrï

Vrï
Enw: Vrï
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o berfformio cerddoriaeth Gymreig.
Ar Gael Ar Gyfer:

Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o berfformio cerddoriaeth Gymreig. Gyda tri cerddor y band yn barod wedi sefydlu gyda bandiau eraill ar y sin cerddoriaeth draddodiadol (Calan, Elfen, NoGoodBoyo) roeddent yn frwd i weld os fyddai’n bosib defnyddio eu repertoire tebyg i greu rhywbeth unigryw drwy ddefnyddio synwyrusrwydd cerddoriaeth siambr. Eu nod oedd cynhyrchu sain soffistigedig ond syfrdanol heb golli ansawdd egnïol chwarae sesiwn dafarn lle ddysgon nhw’r gerddoriaeth yn wreiddiol.

Facebook: https://www.facebook.com/VriOfficial/
Twitter: https://twitter.com/VriOfficial

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Vrï

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org