Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

Tŷhai – Indo Celtic Trio
Enw: Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso Dylan Fowler, mewn antur gerddorol sy’n teithio o alawon a melodïau dawns Cymru a’r byd Celtaidd i ragas a rhythmau o India.
Cysylltu: Rajesh, Dylan, Pete

Mewn cydweithrediad cyffrous rhwng tri cherddor sy’n byw yng Nghymru, Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso Dylan Fowler, mewn antur gerddorol sy’n teithio o alawon a melodïau dawns Cymru a’r byd Celtaidd i ragas a rhythmau o India.

Dechreuodd Tŷhai fel prosiect ymchwil a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac ers hynny mae’r triawd yn chwarae ar wahanol lwyfannau yng Nghymru, sef Theatr Ffwrnes, Llanelli, Gŵyl Ryngwladol “Beyond the Border”, Theatr Twm o’r Nant, Dinbych, Theatr y Lyric, Caerfyrddin, Canolfan Melville, Y Fenni, Theatr Byd Bychan, Aberteifi a sawl un arall. Mae’r ymateb gan y gynulleidfa wedi bod yn gynnes iawn a’r adborth yn wych.

Mae repertoire Tŷhai yn cynnwys ragas a rhythmau cerddoriaeth Indiaidd, penillion o farddoniaeth Swffi a thestun Sansgrit hynafol yn ogystal â chaneuon ac alawon traddodiadol Cymreig.

Bydd cynulleidfaoedd wrth eu bodd, gan gael eu synnu a’u swyno gan y cyfuniad unigryw o alaw a rhythm o’r ddau ddiwylliant.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org