Twmpathology Ceilidh Band

Twmpathology Ceilidh Band
Enw: Twmpathology Ceilidh Band
Disgrifiad Byr: Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt mewn arddull fywiog ar gyfer priodasau a phartïon.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 01286 830827
Cysylltu: Jan

Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt mewn arddull fywiog ar gyfer priodasau a phartïon.
Mae gennym ffidil, acordion, gitâr, bas ac offerynnau taro gyda’n galwr ein hunain a fydd yn arwain pawb drwy’r ddawnsiau. Rydym hefyd yn chwarae cymysgedd o ganeuon a cherddoriaeth i’ch ddiddanu chi rhwng dawnsfeydd.
Popeth rydych ei angen i gael parti’n llawn hwyl fawr!

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Twmpathology Ceilidh Band

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org