The Widders

The Widders Welsh Border Morris
Enw: The Widders
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: Mobile 07870 611979
Cysylltu: Mike Lewis

Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd.

Tîm Morys y Ffin o Gasgwent yw The Widders, tîm sy’ wedi dawnsio mewn gwyliau ledled y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop. Mae Morys y Ffin yn draddodiad sy’n tarddu o’r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Yn ystod gaeafau caled byddai ffermwyr yn mynd i ddawnsio i ychwanegu at eu hincwm. Ar yr adeg honno roedd gwneud hyn y fath o gardota, ac yn anghyfreithlon, felly byddai’r dawnswyr yn gwisgo dillad carpiog ac yn duo eu hwynebau er mwyn bod yn anhysbys. ‘Dyn ni wedi dawnsio mewn gwyliau gan gynnwys gŵyl hirddydd haf Côr y Cewri, y Dyn Gwyrdd a Wayfest.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:The Widders

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org