Tegid Rhys

Tegid Rhys
Enw: Tegid Rhys
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, amgen a gwerin seicedelig gyda naws electronig atmosfferig, sy’n creu profiad cerddorol awyrol, sy’n plethu gyda’m llais bregus ond angerddol.

Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, amgen a gwerin seicedelig gyda naws electronig atmosfferig, sy’n creu profiad cerddorol awyrol, sy’n plethu gyda’m llais bregus ond angerddol.

Yn frodor o Lŷn, mae’r bobl, y tir, y môr, a diwylliant yr ardal yn amlwg trwy ei ganeuon cain a thyner sy’n swyno’r gwrandäwr i’r ymdeimlad o agosatrwydd.

Rhyddhaodd ddwy sengl, Terfysg Haf a Pam Fod y Môr Dal Yna? yn 2017. Yn 2019 rhyddhawyd albwm gyntaf Tegid ‘Pam Fod y Môr Dal Yna?’. Recordiwyd yr albwm dros gyfnod o ddwy flynedd mewn amryw o leoedd megis Stiwdio Drwm, Llanllyfni, a Stiwdio Carneddi, Bethesda. Bu Tegid Rhys hefyd yn recordio’n helaeth yn ei stiwdio ei hun.

“Mae clywed llais swynol Tegid Rhys a’i ganeuon ‘gwerin naïve’ clyfar yn rhoi iâs i lawr y cefn ac yn aml mynnu deigryn o lygad. Sain unigryw i Gymru sy’n haeddu cyrraedd cynulleidfa eang.”- Alun Cob

Soundcloud: https://soundcloud.com/tegidrhysmusic

Facebook: https://www.facebook.com/tegidrhysmusic/
Twitter: https://twitter.com/tegidrhys?lang=en

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Tegid Rhys

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org