Tamar Eluned Williams

Tamar Eluned Williams
Enw: Tamar Eluned Williams
Disgrifiad Byr: Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ddwyieithiog, ac yn cynnwys cerddoriaeth a chân yn ei pherfformiadau. Hwylusydd gweithdai profiadol. Ennillydd y Wobr Esyllt Harker gan Wyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn 2016 a’r wobr genedlaethol Chwedleuwr Ifanc y Flwyddyn yn 2013.
Ffôn: 07805254668

Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ddwyieithiog, ac yn cynnwys cerddoriaeth a chân yn ei pherfformiadau. Hwylusydd gweithdai profiadol. Ennillydd y Wobr Esyllt Harker gan Wyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn 2016 a’r wobr genedlaethol Chwedleuwr Ifanc y Flwyddyn yn 2013.

Twitter: @tamareluned

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Tamar Eluned Williams

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org