Stiwdio Felin Fach

Stiwdio Felin Fach
Enw: Stiwdio Felin Fach
Disgrifiad Byr: Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu i gerddorion er mwyn cynhyrchu recordiadau unigryw.
Ar Gael Ar Gyfer:

Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu i gerddorion er mwyn cynhyrchu recordiadau unigryw.

Mae gan Dylan Fowler brofiad of dros 10 mlynedd yn recordio a gyda’i stiwdio recordio newydd mae’n gobeithio gallu defnyddio ei arbenigedd gwerthfawr i allu rhoi profiad hwylus i artistiaid.

Artistiaid sydd wedi recordio yn Stiwdio Felin Fach: Jamie Smith’s Mabon, Alaw, Barrule, Robin Williamson, Tea Hodzic Trio, Ffynnon, Rachel Taylor-Beales, Cheryl Berr a llawer mwy.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Stiwdio Felin Fach

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org