Steve Killick

Steve Killick
Enw: Steve Killick
Disgrifiad Byr: Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n adrodd storïau sy’n deillio o draddodiadau doethineb y byd – yn enwedig y rhai hynny sy’n gwneud i ni ail-feddwl a gwneud y byd yn lle brafiach i fod ynddo.
Ar Gael Ar Gyfer: ,

Mae perfformiadau Steve wedi’u cynllunio i ennyn diddordeb y gynulleidfa ac i fod yn ddigri a difrifol. Mae ganddo ddiddordeb mewn defnyddio storïau a storïa i feithrin empathi a dealltwriaeth emosiynol.

Fe yw awdur – ar y cyd gyda Taffy Thomas, Chwedleuwr Llawryfog cyntaf y Deyrnas Gyfunol – y cyfrolau ‘Telling Tales – storytelling as emotional literacy’ a ‘Building Relationship through Storytelling: a guide for foster carers’. Mae’n adrodd posau, straeon gwerin, straeon y tylwyth teg, mythau a chwedlau, yn aml gyda llawer o gyfranogiad gan, a thrafodaeth gyda, cynulleidfaoedd o bob oedran mewn llawer math o leoliadau amrywiol.

Mae wedi perfformio mewn llawer gŵyl chwedleua ac mae hefyd yn dysgu ac hyfforddi sut mae defnyddio chwedleua a storïau at bwrpas addysgiadol a therapiwtig. Yn ogystal, mae’n cynnal gweithdai ar gyfer unrhywun sydd â diddordeb mewn storïa, ar ba bynnag lefel. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar ei lyfr cyntaf i blant, ‘Feelings are a Funny Thing’, sydd wedi’i seilio ar ei sioe i ysgolion.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Steve Killick

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org