Sian James

Sian James
Enw: Sian James
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn
Ar Gael Ar Gyfer:

Siân yw’r amlycaf o gantorion gwerin Cymru. Erbyn hyn mae hi wedi rhyddhau wyth albym oi gwaith – pedwar albym gyda Recordiau Sain; Birdman gyda BBC Worldwide (comisiwn arbennig o gerddoriaeth gwreiddiol a thraddodiadol i BBC2); Cymun, Pur, Y Ferch o Bedlam, Adar ac Anifeiliaid, sef casgliad o hwiangerddi i blant a’i halbwm newydd Gosteg, ar Recordiau Bos.

Meddai Siân…

Mae cerddoriaeth wastad wedi bod yn ran annatod o’m mywyd. Fe’m magwyd ar aelwyd gerddorol ac yn fuan iawn dechreuais ganu’r piano, y ffidil a’r delyn. Dechreuais gyfansoddi caneuon a chreu trefniannau newydd o ganeuon gwerin a darganfod pleser mawr wrth greu ac arbrofi wrth y delyn a’r piano.

Mae fy nhgariad at ganeuon gwerin yn gynhenid imi erbyn hyn ac er bod gennyf hoffter mawr at bob math o gerddoriaeth erys cerddoriaeth gwerin fel rhyw fath o rym bendigedig nad yw’n bosib dianc rhagddo. Cerddoriaeth fy ngwlad yw fy hafan rhag fedlam bywyd!

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Sian James

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org