Gwasanaethau Cerddoriaeth

Aidan Sheehan
Ffôn: 07812 143 226
Marcus Music
Disgrifiad Byr: ‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.
Ffôn: 01633 815 612
Nial Cain
Disgrifiad Byr: Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 (prentisiwyd i M. Liutaio D Barry Oliver, disgybl G B Morrassi, F Bisolotti, G Scaraboto).
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: +44 (0) 1286 870402
Rees Wesson
Disgrifiad Byr: Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: Tel: 01938 552309. Mobile:07980 258038
Stiwdio Felin Fach
Disgrifiad Byr: Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu i gerddorion er mwyn cynhyrchu recordiadau unigryw.
Ar Gael Ar Gyfer:
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org