Chwedleuwyr

Anne Lister
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Carl Gough
Disgrifiad Byr: Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07950 588860
Cath Little
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth Wyddelig a Seisnig, a’i mamwlad, sef Cymru, am ei hysbrydoliaeth.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 029 20 230919
Daniel Morden
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Daniel Morden yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol. Mae wedi perfformio ledled y byd ac wedi teithio’n eang yng nghwmni cerddorion, fel rhan o gwmni The Devil’s Violin.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 07717 481071
Fiona Collins
Disgrifiad Byr: Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban byd, yn enwedig o’r Mabinogi a chwedlau sy’n sôn am ferched a menywod cadarn. Mae wedi dysgu’r Gymraeg i safon da, ac yn gweithio’n ddwyieithog.
Ffôn: 07941 918159
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org