Cerddorion

9 Bach
Enw: 9 Bach
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn cael eu canu yn grefftus yn Gymraeg.
Ar Gael Ar Gyfer:
Alaw
Enw: Alaw
Math o Rhestru:
Allan yn y Fan
Math o Rhestru:
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07807 797799 / 01495 616867
Anne Lister
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ar Log
Enw: Ar Log
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg ‘Ar Log’ ei ffurfio yn 1976.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: (01286) 831111
Cyfeiriad Cyswllt: Canolfan Sain
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
Cod Post: LL54 5TG
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org