Sammie Bond

Sammie Bond
Enw: Sammie Bond
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng Nghwm Tawe Uchaf ac yn West Cross ger y Mwmbwls. Hyfforddwraig yn YGG Llwynderw, a chyn hyfforddwraig yn YGG Castell Nedd, YGG Cwmnedd ac YG Gwyr yn ogystal. Arbenigedd – stepio traddodiadol. Grwpiau cynradd ac uwchradd.
Ar Gael Ar Gyfer:

Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng Nghwm Tawe Uchaf ac yn West Cross ger y Mwmbwls. Hyfforddwraig yn YGG Llwynderw, a chyn hyfforddwraig yn YGG Castell Nedd, YGG Cwmnedd ac YG Gwyr yn ogystal. Arbenigedd – stepio traddodiadol. Grwpiau cynradd ac uwchradd.

Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yn ardal Abertawe. Arbenigedd – stepio traddodiadol. Grwpiau cynradd ac uwchradd, amserlen gwersi grwp ar gael, neu hyfforddiant 1-i-1 yn bosib trefnu. (Cyfnod mamolaeth Awst 2018-Awst 2019)

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Sammie Bond

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org