Robin Huw Bowen

Robin Huw Bowen
Enw: Robin Huw Bowen
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Meistr wrth ei waith. – Yr Herald Cymraeg
Ar Gael Ar Gyfer: ,

Ers 1983, mae Robin Huw Bowen wedi cyflwyno’r Delyn Deires Gymreig a’i cherddoriaeth i filoedd led-led y byd. Fel yr unig delynor Cymreig proffesiynol llawn-amser sy’n arbenigo ar y Deires, mae ei ddylanwad ar y byd Gwerin ac ar hanes y Delyn yn un eang a phwysig. Yn ddiau, fe saif ymysg y ffigurau pwysicaf i godi o draddodiad Gwerin Cymru.

Meistr wrth ei waith. – Yr Herald Cymraeg

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Robin Huw Bowen

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org