Richard Berry

Richard Berry
Enw: Richard Berry
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr:
Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 02920 229009
Mae Richard Berry yn dweud storïau
‘Straeon am Gymru a’r Byd‘
Ar gyfer pob oedran, yn unrhywle, bron; ysbytai, llyfrgelloedd, ysgolion, tafarndai, cylchoedd meithrin, parciau, mewn gwyliau a phartïon.
Mae chwedleua yn gweithio!!! Mae’n addysgiadol, yn bryfoclyd ac yn hwyl.
Hefyd – Chwedleua a Cherddoriaeth gyda Richard Berry a Helen Woods – grwpiau o blant oedran Meithrin, Debyn a Babanod.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Richard Berry

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org