Rees Wesson

Rees Wesson
Enw: Rees Wesson
Disgrifiad Byr: Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: Tel: 01938 552309. Mobile:07980 258038

Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.

Dw i wedi bod yn gwerthu ac yn trwsio melodionau am dros ddeg mlynedd ar hugain ac yn 2007, dechreuais gynhyrchu fy offerynnau fy hunan.

Dw i’n cynhyrchu melodionau traddodiadol un-rhes yn unig.

Dw i hefyd dal ar gael i drwsio ac i diwnio unrhyw felodion.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Rees Wesson

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org