Plu

Plu
Enw: Plu
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Brawd a dwy chwaer – Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral Caernarfon yng Ngogledd Cymru yw’r grwp Plu, a ffurfiodd yn Haf 2012. Mae sain Plu yn fand werin-bop amgen ac mae harmoni agos 3 rhan yn asgwrn cefn cyson i’w set amrywiol.
Ar Gael Ar Gyfer:

Brawd a dwy chwaer – Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral Caernarfon yng Ngogledd Cymru yw’r grwp Plu, a ffurfiodd yn Haf 2012. Mae sain Plu yn fand werin-bop amgen ac mae harmoni agos 3 rhan yn asgwrn cefn cyson i’w set amrywiol.

Yn 2014 roedd Plu yn ran o Horizons/Gorwelion, cynllun a redir gan BBC Cymru Wales mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes annibynnol, newydd yng Nghymru. Fel rhan o’r cynllun hwn cawsant gyfle i chwarae mewn gwyliau megis Gwyl y Gelli a Gwyl Rhif 6, a recordio sesiwn byw yn stiwdio BBC Maida Vale. Cafodd y band hefyd y cyfle i gynrychioli Cymru yn Folk Alliance International, Kansas City fis Chwefror 2016. Maent wedi cael y cyfle i berfformio mewn rhai o wyliau cerddorol mwyaf prydain yn cynnwys Glatonbury a Gwyl y Dyn Gwyrdd.

Rhyddhawyd eu halbwm cyntaf ar label Sbrigyn Ymborth ym mis Gorffenaf 2013 a gafodd ei gynhyrchu gan Aled Hughes o Cowbois Rhos Botwnnog. Creodd Plu albwm o ganeuon i blant o’r enw ‘Holl Anifeiliaid Y Goedwig’ ar label Sain Cyf a gafodd ei ryddhau fis Rhagfyr, 2014. Cafodd eu trydydd albwm, o’r enw ‘Tir a Golau’ ei ryddhau ar label Sbrigyn Ymborth fis Tachwedd 2015 gan dderbyn adolygiadau da iawn. Cafodd y tri albwm eu henwebu ar gyfer Albwm Cymraeg y Flwyddyn am dair blynedd yn olynol gyda’r diweddaraf ar restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2016. Fis Mawrth 2017 cafodd Plu y pleser i berfformio yn Y Wladfa, Patagonia fel rhan o ŵyl Patagonia Celtica.

Mae Plu hefyd wedi cydweithio gyda Carwyn Ellis o’r band Colorama i greu prosiect ‘Bendith’. Cafodd sengl y prosiect, ‘Danybanc’, ei ryddhau fis Mai, 2016 gyda’r albwm ‘Bendith’ yn ei ddilyn fis Hydref, 2016 gyda thaith. Cafodd EP Bendith ei ryddhau ar label Aficionado Records fis Chwefror 2017. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ar www.bendith.cymru

Facebook: https://www.facebook.com/pluband
Twitter: https://twitter.com/pluband

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Plu

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org