PentreFfestNoz

PentreFfestNoz
Enw: PentreFfestNoz
Disgrifiad Byr: Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw gan fandiau gwadd, artistiaid preswyl ac ensemble gweithdy cerdd.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07804 700 417
Cysylltu: Jon

Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw gan fandiau gwadd, artistiaid preswyl ac ensemble gweithdy cerdd. Oes, mae gweithdai cerdd hefyd – gweler y dudalen Sesiynau.

Nos Wener cyntaf y mis (heblaw am Awst) o 7.30 tan 11:30. Cynhelir y gweithgareddau yn Neuadd Bentref Sain Ffagan, Crofft y Genau , Sain Ffagan. Er mwyn mwynhau’r dawnsio i’r eithaf, gwisgwch esgidiau gwadn llyfn, nid rhai tebyg i trainers, sy’n cydio’r llawr. Croeso i bawb!

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:PentreFfestNoz

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org