Paul Bodwyn Green

Paul Bodwyn Green
Enw: Paul Bodwyn Green
Math o Rhestru:
Ar Gael Ar Gyfer:

Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy’n byw yng Nghaernarfon. Ganed yn Hong Kong a dechreuodd canu’r gitâr pan yr oedd yn ifanc. Mae’n angerddol am ei gerddoriaeth sydd wedi cael ei ddylanwadu gan alawon o ar draws y byd, Prydain a’i gartref mabwysiadol Cymru.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Paul Bodwyn Green

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org