Patrobas

Patrobas
Enw: Patrobas
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Cafodd y band ei ffurfio dros dair blynedd yn ôl, ac yn dilyn rhyddhau eu EP cyntaf; ‘Dwyn y Dail’ yn 2015, mae’r band wedi mynd o nerth i nerth.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01286 831 111

Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Cafodd y band ei ffurfio dros dair blynedd yn ôl, ac yn dilyn rhyddhau eu EP cyntaf; ‘Dwyn y Dail’ yn 2015, mae’r band wedi mynd o nerth i nerth.

Tra’n parhau i berfformio’n gyson drwy gydol 2016, cafodd pawb gyfle i aeddfedu yn ei ffordd ei hun, boed hynny trwy wrando ar fathau gwahanol o gerddoriaeth, gafael mewn offeryn gwahanol neu gael eu hysbrydoli gan ddigwyddiadau o bwys yn ystod y flwyddyn. Wrth i’r haf ddod i’w derfyn, daeth Castell Aber yn rhan o’r set, ac yn dilyn ymweliad a Stiwdio Drwm, Llanllyfni; rhyddhawyd honno fel demo ar-lein. Roedd ei phoblogrwydd yn sbardun i gychwyn gwaith ar y prosiect nesaf.

Roedd treulio amser yn Y Llofft, Fic Llithfaen yn ran hanfodol o’r broses ysgrifennu, wrth i’r band gael lleoliad oedd yn rhoi awyrgylch serendipidaidd a chynhyrchiol dros ben. Canlyniad y cyfnod yma oedd 10 can newydd sbon, fyddai’n cael lle ar yr albwm newydd ‘Lle awn ni nesa?’. Cadwodd y band at yr hyn yr oedden nhw’n ei wybod orau, gan gael Aled Hughes, cynhyrchydd ‘Dwyn y Dail’ fel cynhyrchydd ar gyfer yr albwm newydd hefyd. Dangosa fariau cyntaf y gan agoriadol, Creithiau, fod newid wedi bod yn ymagwedd y band, ddim ond at yr ysgrifennu a’r recordio, ond yn y dynameg hefyd.  Mae’r datblygiadau hyn yn gyffrous iawn i’r band wrth iddynt edrych ymlaen i berfformio’r deunudd newydd ar hyd a lled y wlad yn y dyfodol agos.

Facebook: www.facebook.com/patrobasband
Twitter: https://twitter.com/patrobasband

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Patrobas

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org