Pat Smith a Ned Clamp

Pat Smith and Ned Clamp
Enw: Pat Smith a Ned Clamp
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu cyflwyno yn fedrus ar y consertina, y gitâr, y llwyau a harmonicas.
Ar Gael Ar Gyfer:

Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu cyflwyno yn fedrus ar y consertina, y gitâr, y llwyau a harmonicas.

Mae Pat yn galw ac yn chwarae ar gyfer twmpathau gyda Band Mawr Calennig. Mae’n berfformwraig feistrolgar ar y llwyau, ac mae ei gweithdai llwyau a dawnsio Cymreig yn addysgiadol ac yn llawer o hwyl.

Dros y blynyddoedd mae Ned wedi chwarae gydag amrywiol fandiau gan gynnwys Juice of Barley (Juice yn ddiweddarach), y deuawd ragtime dylanwadol Hamstrung Bones, y deuawd canu gwlad/ gwreiddiau Resonator ac, yn achlysurol, gyda’i fand mawr ei hun, yr Eduardo Clampini Allstars. Mae llawer o alw amdano fe hefyd i alw twmpathau.

Gyda’i gilydd mae’r ddau yn perfformio caneuon ac alawon hudolus, yr hen a’r newydd ‘o le bynnag y gallwn eu dwyn’, gan gyfuno harmonïau tyner gyda gallu cerddorol o’r radd flaenaf.

Facebook: http://www.facebook.com/patsmithnedclamp

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Pat Smith a Ned Clamp

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org