Cynefin

Cynefin
Enw: Cynefin
Math o Rhestru:

Magwyd Owen Shiers yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol o amryw o ddylanwadau gan gynnwys y synau lliniarol yn crwydro o weithdy telynau eu Tad, cerddoriaeth draddodiadol Cymraeg, artistiaid electroneg ac arbrofol cyfoes ac yn ddiweddarach cerddoriaeth byd trwy ei waith yn stiwdio Realworld a’r label Astar. Mae eu cyfansoddiadau wedi ymddangos ar draws amrediad o gyfryngau gan gynnwys y BBC a CBS, ac yn ddiweddar y mae wedi dychwelyd i’w gwreiddiau trwy’r prosiectau ‘Gadael Tir’ a ‘Cynefin’ sydd yn denu ar hanes a cherddoriaeth gwerin Cymru.

 

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Cynefin

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org