Telynores

Gwenan Gibbard
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Ar Gael Ar Gyfer:
Harriet Earis
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd wobr Llwyfan Agored Danny Kyle yn Celtic Connections 2007.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: +44 (0) 1974 251 840
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org