Telynores

Delyth Jenkins
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: One of Wales’ leading Celtic harpists
Ar Gael Ar Gyfer: , , ,
Eleri Darkins
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynores
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 01443 453342
Elin y Delyn
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol wych a cherddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Ffôn: + 44 (0) 7908 727 041 +44 (0) 1443 224989
Elinor Evans
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn dilyn gorffen ei gradd mewn Cerddoriaeth Draddodiadol yr Alban yn The Royal Conservatoire of Scotland (RCS) yn Glasgow mae hi’n ystyried ei hun fel cymysgedd o ddau ddiwylliant Celtaidd.
Ar Gael Ar Gyfer:
Georgia Ruth
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Daw Georgia Ruth o Aberystwyth yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd.
Ar Gael Ar Gyfer:
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org