Telynau

Greville Hunt
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01633 420404 / (mob) 07928 772139
Teifi Harps
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae telynau Teifi yn siarad drostynt eu hunain. Mae ganddynt sain gwbl neilltuol – sain anferth, cyfoethog a chynnes, gyda threbl clir, atseiniol.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01559 363222
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org