Gweithdai

Calan
Enw: Calan
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07789 905 322
Dave Parsons
Disgrifiad Byr: Dance tutor and caller.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Elin y Delyn
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol wych a cherddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Ffôn: + 44 (0) 7908 727 041 +44 (0) 1443 224989
Gwerinwyr Gwent
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: ‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r glocsen.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01495 271953
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org