Dysgu

Delyth Jenkins
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: One of Wales’ leading Celtic harpists
Ar Gael Ar Gyfer: , , ,
Elin y Delyn
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol wych a cherddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Ffôn: + 44 (0) 7908 727 041 +44 (0) 1443 224989
Michael Harvey
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas Gyfunol. Yn ei hanfod mae ei repertoire yn un rhyngwladol, er ei fod yn cael ei ysbrydoli’n arbennig gan draddodiad llafar a thirwedd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mewn adrodd storïau’n ddwyieithog.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Robin Huw Bowen
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Meistr wrth ei waith. – Yr Herald Cymraeg
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Sammie Bond
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng Nghwm Tawe Uchaf ac yn West Cross ger y Mwmbwls. Hyfforddwraig yn YGG Llwynderw, a chyn hyfforddwraig yn YGG Castell Nedd, YGG Cwmnedd ac YG Gwyr yn ogystal. Arbenigedd – stepio traddodiadol. Grwpiau cynradd ac uwchradd.
Ar Gael Ar Gyfer:
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org