Dysgu

Carl Gough
Disgrifiad Byr: Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07950 588860
Clocs Canton
Disgrifiad Byr: Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng Nghaerdydd.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 029 2065 5285
Chepstow Folk Dance Club
Math o Rhestru:
Ar Gael Ar Gyfer:
Rhanbarth: Monmouthshire
Dawnswyr Tanat
Disgrifiad Byr: Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio a’r alawon sy’n cyd-fynd â nhw. Mae ein grŵp yn cynnwys dawnswyr, cerddorion a’r rheiny sy’n dawnsio ac yn chwarae offerynnau.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01691 791378
Delyth & Angharad
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org