Celebrations

Mair Tomos Ifans
Disgrifiad Byr: Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd yn cyfansoddi caneuon gwreiddiol. Telynores. Adrodd Straeon Gwerin a Chwedlau Cymru.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 01650 531 570
Holly Robinson
Disgrifiad Byr: Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru. Ynghyd a’i cherddoriaeth, mae Holly hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau cyfryngau a PR.
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org