Nial Cain

Nial Cain
Enw: Nial Cain
Disgrifiad Byr: Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 (prentisiwyd i M. Liutaio D Barry Oliver, disgybl G B Morrassi, F Bisolotti, G Scaraboto).
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: +44 (0) 1286 870402

Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 (prentisiwyd i M. Liutaio D Barry Oliver, disgybl G B Morrassi, F Bisolotti, G Scaraboto).Yn arbenigo ar Feiolinau, Fiolâu a Chrythau Cain o wneuthuriad un darn, bwâu Crwth a chadwraeth ac adnewyddu offerynnau llinynnol. Dewis bychan o offerynnau diddorol ar werth.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Nial Cain

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org