Nath Trevett

Nath Trevett
Enw: Nath Trevett
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac alawon mewn ieithoedd eraill weithiau’n offerynnol ac weithiau’n cynnwys llais.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 07791 143 205

Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac alawon mewn ieithoedd eraill weithiau’n offerynnol ac weithiau’n cynnwys llais.

Ganwyd Nath ym Mryste m 1986 a magwyd yn Llantrisant ers roedd yn bedwar mlwydd oed. Dechreuodd ddysgu’r gitâr pan yn saith oed, a thyfodd ei ddiddordeb mewn cerdd gwerin pan oedd yn ei arddegau. Astudiodd Nath yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, lle ddysgwyd hefyd i warae’r liwt wrth ochr ei brif astudiaeth – y gitâr glasurol – a chyn graddedigaeth, cyflwynodd ffolio o’i drefniadau gwerin ei hun (o ganeuon sy’n amrywio o Gymru, Yr Alban ac Iwerddon) yn lle Treathawd Hir.
Mae ei ddylanwadau pennaf yn cynnwys artistiaid megis Mark Knopfler, Richard Thompson, Dick Gaughan, Martin Simpson, Davy Graham a Bert Jansch, ac ers cyn iddo orffen yn y coleg, ma’ Nath wedi trefnu cerdd gwerin o wahanol arddulliau ond wedi ffocysu’n bennaf ar y Gymreig (uwchben Gwyddelig ac Almaenig).

Mae e wedi perfformio mewn nifer o lefydd yn amrywio o nosau meic agored, clybiau a digwyddiadau gwerin, at gyngherddi i elusennau a chynulliadau Crynwrol. Hefyd ma’ Nath wedi perfformio yn Sweden ychydig o weithiau ac yn ddiweddarach yng ngŵyl Ysgubwyr Rochester a Gŵyl Gwerin Leigh.

Ma’ fo hefyd wedi chwarae gyda’r band ‘Gwas y Neidr’ yn stiwidio Acapela (lle lawnsiwyd eu crynoddisg “Ymlaen”), yr Eisteddfod Genedlaethol ym mhabelli Cytun (lle waraeai trefniannau o emynau) a Maes G, a nifer o Wyliau Gwerin – Gwyl Gwerin Abergwaun, Gwerin ar y Lawnt yng Nghas-gwent a Chwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl. Cyrhaeddodd rownd derfynol “Valley’s Got Talent” and “Autism’s Got Talent”.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Nath Trevett

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org