Mwnci Studios

Mwnci Studios
Enw: Mwnci Studios
Disgrifiad Byr: Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig hardd.
Ffôn: 07973509004
Cysylltu: Jethro Chaplin

Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig hardd. Cynlluniwyd y stiwdio i allu recordio grwpiau o gerddorion yn chwarae’n fyw. Mae’r lle yn berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig ac mae’n cynnig llety i 12 person.

Mae’r perchennog a’r prif beiriannydd, Jethro Chaplin, wedi bod yn gweithio yn Mwnci Studios ers 15 mlynedd bellach. Trwy gydol yr amser hwn mae gweithio gyda nifer o artistiaid yn cynnwys:

Mahogany Fire Surround – The Uprising 2018 (recordiwyd / cymysgwyd)

Raithe Laurence – A Little Better 2018 (chyd-ysgrifennwyd / recordiwyd / cymysgwyd)

Julie Murphy – Every Bird That Flies 2016 (recordiwyd / cymysgwyd)

Climbing Trees – Hebron 2013 / Borders 2016 (recordiwyd / cymysgwyd)

Harry Keyworth – Flux 2013 / Fine Line 2015 ((recordiwyd / cymysgwyd)

Gemma Ray – Milk For Your Motors 2014 (peiriannwr)

Facebook: https://www.facebook.com/mwncistudios/

Gyfeiriad: SA34 0YR

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Mwnci Studios

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org