Michael Harvey

Michael Harvey
Enw: Michael Harvey
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas Gyfunol. Yn ei hanfod mae ei repertoire yn un rhyngwladol, er ei fod yn cael ei ysbrydoli’n arbennig gan draddodiad llafar a thirwedd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mewn adrodd storïau’n ddwyieithog.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,

Mae Michael wedi adrodd straeon ar ei ben ei hunan a gydag artistiaid eraill trwy’r Deyrnas Gyfunol ac Ewrop, yn ogystal â mewn gwyliau chwedleua yng Ngogledd a De America. Mae’r rhan fwyaf o’i waith yn y Gymraeg neu Saesneg ac, ar adegau, yn ddwyieithog. Mae i’w weld yn aml mewn clybiau a gwyliau chwedleua ledled y Deyrnas Gyfunol ac yn cael ysbrydoliaeth o draddodiadau llafar a thirwedd Cymru. Mae’i waith yn cyfuno’r dwys a’r digri ac mae pob perfformiad yn unigryw, wedi’i greu o’r newydd ar gyfer pob lleoliad a chynulleidfa.

Mae Michael yn gweithio gyda phob oedran, o ysgolion meithrin hyd at gyrsiau prifysgol. Mae’n arwain sesiynau llythrennedd dilyn-i-fyny mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac yn dyfeisio prosiectau cymunedol a gyflwynir yng nghwmni artistiaid eraill. Mae’n darparu hyfforddiant i’r darpar chwedleuwr ac i’r chwedleuwr profiadol.

Mae gwaith diweddar Michael yn cynnwys datblygu a theithio’r sioe Breuddwydio’r Cae Nos/Dreaming the Night Field (o Bedwerydd Gainc y Mabinogi) gyda’r cwmni cynhyrchu Adverse Camber. Mae’r sioe yn dilyn teithiau hynod o lwyddiannus gyda’r sioe Hunting the Giant’s Daughter sydd yn fersiwn o Culhwch ac Olwen. Mae’r ddwy sioe  yn cael eu pherfformio ar y cyd gyda Stacey Blythe a Lynne Denman, dau ffigwr adnabyddus yn y byd cerddoriaeth werin Gymreig.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Michael Harvey

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org