Marcus Music

Marcus Music
Enw: Marcus Music
Disgrifiad Byr: ‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.
Ffôn: 01633 815 612

‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr, ar er bod y rhelyw o’n busnes wedi canolbwyntio ar adfer hen offerynnau, ‘rydym wedi bod yn cynhyrchu Consiertinas ers 1982.

Serch hynny, gyda’r prinder o Gonsiertinas, yn enwedig o’r math Anglo yng nghanol y 90au, ‘rydym wedi canolbwyntio ar gynhyrchu nifer mwy o gonsiertinas fforddiadwy, tra’n dal i gynnig gwasanaeth adfer llawn.

Mae’r ochr offer taro o’n busnes wedi tyfu oherwydd y diddordeb cynyddol mewn ail-greu hanesyddol a cherddoriaeth gynnar, ac erbyn hyn, ‘rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Marcus Music

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org