Mair Tomos Ifans

Mair Tomos Ifans
Enw: Mair Tomos Ifans
Disgrifiad Byr: Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd yn cyfansoddi caneuon gwreiddiol. Telynores. Adrodd Straeon Gwerin a Chwedlau Cymru.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 01650 531 570

Merch o Feirionnydd sy’n gweithio ymhell ac agos …
Dros dri deg mlynedd o brofiad o berfformio yn broffesiynnol …
Canu … Chwedleua …. Diddanu …. Ysgrifennu …. Cyfansoddi …
drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

Caneuon gwerin ydi fy mhrif faes fel cantores ond mi rydw i hefyd yn cyfansoddi a chanu caneuon gwreiddiol.

Dwi’n canu’r delyn gan gynnwys y delyn deires, gitar a gitar fâs a theulu’r recorder …

Dros y blynyddoedd ‘dwi wedi perfformio drwy Gymru benbaladr a thu hwnt, mewn neuaddau, theatrau, nosweithiau llawen, clybiau gwerin, gwyliau a gwestai.

Ennillais Wobr Goffa Lady Herbert Lewis, sef prif wobr y canu gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol a hefyd Wobr Goffa Elfed Lewis am ganu baled.

Roeddwn yn un o’r cantorion a gyfrannodd at brosiect Ffylantin-tw – Teyrnged y Traddodiad i Meredydd Evans a Phyllis Kinney.

Byddaf yn perfformio yn achlysurol fel rhan o driawd efo Arfon Gwilym a Sioned Webb.

Cyfarwydd – dyna ydw i. ‘Dwi’n adrodd chwedlau, straeon a hanesion traddodiadol am gewri Cymru a thylwyth teg, am arwyr a dihirod, am ddigwyddiadau od a chreaduriaid dychrynllyd. Mae gen i delyn fach benglin a bydd honno yn fy helpu i ddweud y straeon drwy gyfrwng caneuon ac alawon traddodiadol.

Byddaf hefyd yn cynnig gweithdai drwy Gymru gyfan – gweithdai yn ymwneud â’n traddodiadau Cymreig a Chymraeg ac yn ymweld ag ysgolion i gyflwyno a chwarae gemau buarth tradddodiadol a newydd sbon.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Mair Tomos Ifans

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org