Lowri Evans

Lowri Evans
Enw: Lowri Evans
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Lowri’s songs take their musical colours from a broad palette that includes folk, country and blues.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 07800568211
Cysylltu: Lee Mason

Yn 2016 rhyddhaodd Lowri ‘Everyone is from somewhere else’ a chafodd ei gynhyrchu gan Mason Neely. Cafodd yr albwm ei hyrwyddo yn ystod taith o gwmpas D.U. a derbyniodd clod gan UK Magazine Reviews. Yn 2017 rhyddhaodd Lowri albwm byw ‘A little bit of everything’ ynghyd a’i phartner hir dymor a gitarydd Lee Mason. Mae’r albwm yn dathlu 10 mlynedd ers rhyddhad yr albwm cyntaf ac mae’n gasgliad o’u caneuon gorau yng Nghymraeg a Saesneg.

Mae Lowri wedi cydweithio gyda nifer o gyfansoddwyr yn cynnwys Henry Priestman, Tom McRae, Michelle Stodart (The Magic Numbers), Marry Waterson a Sam Genders.

Ym mis Mehefin 2018 fydd Lowri yn rhyddhau EP Cymraeg newydd ‘Yr un hen gi’.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Lowri Evans

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org