Linda Griffiths

Linda Griffiths
Enw: Linda Griffiths
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, a gwreiddiau ei cherddoriaeth yn ddwfn yn y traddodiad gwerin Cymraeg.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01286 831 111
Cysylltu: SAIN (RECORDIAU) CYF.

Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, a gwreiddiau ei cherddoriaeth yn ddwfn yn y traddodiad gwerin Cymraeg. Ond ni fodlonodd ar dderbyn y traddodiad hwnnw’n oddefol: tynnodd ar ei gwreiddiau i ail-greu’r traddodiad mewn modd cyfoes, perthnasol a chreadigol. Clywir Linda’n canu cyfansoddiadau newydd yn ogystal â’r hen, gan gynnwys rai o’i gwaith ei hun, a geiriau pobol fel Myrddin ap Dafydd, sy’n feistr ar greu o’r newydd yn ysbryd y baledi a’r hen benillion. Mae hanes Cymru a gwladgarwch tanbaid hefyd yn elfennau yng nghaneuon Linda.

 

Gyfeiriad: Canolfan Sain
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
Cod Post: LL54 5TG

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Linda Griffiths

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org