Les Barker

Les Barker
Enw: Les Barker
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin.
Ar Gael Ar Gyfer:

Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin.

Mae Les Barker yn ysgrifennu cerddi rhyfedd. Mae’n wreiddiol o Fanceinion ond nawr mae’n Gymro. Mae wedi ysgrifennu 77 o lyfrau sydd yn gwerthu nifer o gopïau mewn perfformiadau gan nad yw’r gynulleidfa yn gallu credu beth maent newydd glywed.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Les Barker

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org