Juice

Juice
Enw: Juice
Disgrifiad Byr: Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 02920 513440

Juice yw un o fandiau ceilidh mwyaf poblogaidd de Cymru. Sefydlwyd y band yn 1970au gan Jenny a Gil Kilbride. Ymunodd eu meibion Bernard, Daniel a Gerard yn hwyrach ymlaen a nhw sicrhaoedd parhad y band. Mae’r band heddiw dal yr un mor fywiog a dynamig ag erioed.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Juice

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org