Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith

Jimmy Aldridge & Sid Goldsmith
Enw: Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith
Math o Rhestru:
Ar Gael Ar Gyfer:
Cysylltu: info.abm@btinternet.com

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith yw un o’r deuawdau orau sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar a’r sin gwerin a acswtic Prydain. Mae eu cyfuniad o waith lleisiol, offeryniaeth dawnus a chaneuon gwleidyddol cydwybodol wedi arwain at glod arwyddocaol o’i gwaith syfrdanol.

“I fod yn ganwr gwerin lwyddiannus, mae rhaid bod yn storïwr talentog, ac mae Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith yn amlwg ymwybodol o hyn. Mae’r deuawd yn gantorion gwych ac yn aml-offerynwyr” (The Guardian)

Cyswllt ar gyfer perfformiadau: James Garrett, ABM – info.abm@btinternet.com

Facebook: facebook.com/jimmyandsidduo

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org