Isca Morris

Isca Morris
Enw: Isca Morris
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos Fercher am 8 o’r gloch o fis Hydref i fis Ebrill bob blwyddyn naill a’i yn Cwmbrân Town AFC Social Club (ail ddydd Mercher y mis) neu’r Usk Vale, Mapas (ar bob wythnos arall). Yn ystod yr Haf rydym yn ceisio perfformio gymaint ag sy’n bosib. Edrychwch ar ein gwefan am fwy o fanylion.
Ffôn: 01633 868707
Cysylltu: Carole Chittleburgh

Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos Fercher am 8 o’r gloch o fis Hydref i fis Ebrill bob blwyddyn naill a’i yn Cwmbrân Town AFC Social Club (ail ddydd Mercher y mis) neu’r Usk Vale, Mapas (ar bob wythnos arall). Yn ystod yr Haf rydym yn ceisio perfformio gymaint ag sy’n bosib. Edrychwch ar ein gwefan am fwy o fanylion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dawnsio neu chwarae offeryn, dewch i ymweld â ni. Fyddwch yn sicr o gael croeso twymgalon. Ddim yn gallu dawnsio? Dim problem- nid oedd nifer ohonom ni yn gallu dawnsio pan ddechreuon ni!

Cysylltwch os ydych eisiau fod yn rhan o gadw hanes yn fyw neu eisiau mwy o ymarfer corff.

Facebook: https://www.facebook.com/iscawelshmorris
Twitter: https://twitter.com/isca_morris

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Isca Morris

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org