Holly Robinson

Holly Robinson
Enw: Holly Robinson
Disgrifiad Byr: Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru. Ynghyd a’i cherddoriaeth, mae Holly hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau cyfryngau a PR.

Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru. Mae ganddi hefyd brofiad o diwtora ac arwain gweithdai.

Dechreuodd Holly chwarae mewn bandiau dawns a grwpiau gwerin dra dal yn yr ysgol ac yn 2016 dechreuodd ei gyrfa gerddorol llawn amser gydag ystod o fandiau a deuawdau ac fel tiwtor ffidil.

Mae’n gweithio yn aml gyda thelynores, cyfansoddwr, galwr ac athrawes dawns Jess Ward ac yn cynnig cerddoriaeth ar gyfer digwyddiadau, cyngherddau, dawnsfeydd, gweithdai, gwyliau a llawr mwy.

Mae Holly yn chwarae gyda bandiau fel Triskellion, Off the Cuff, Estron, Quarto a Hounds of the Sea.

Ynghyd a’i cherddoriaeth, mae Holly hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau cyfryngau a PR. Gweithiodd Holly yn flaenorol yn y wasg ranbarthol am 20 mlynedd. Mae wedi treulio 15 mlynedd mewn swyddi rheoli newyddion uwch yng Nghymru a Lloegr.

Mae Holly ar gael ar gyfer datganiadau i’r wasg, golygu cynnwys gwefannau, golygu unrhyw fath o ysgrifen, cynllunio, rhoi cyngor, a chefnogaeth ar gyfer ymgyrchoedd, cefnogaeth cyfryngau cymdeithasol, blogiau, hyfforddiant cyfryngau a chylchlythyrau.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Holly Robinson

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org